Våra tjänster

Övervakning från Safe-i – direkt

Direktsänd videoövervakning

När videoövervakning fungerar som bäst avskräcker den helt från brott. När så inte är fallet, ger modern videoövervakning dig digital närvaro. Safe-i erbjuder en internetbaserad tjänst för digital videoövervakning: HVR (hotell för videoregistrering).

Tjänsten lagrar dina inspelningar, håller dem säkra och ger dig åtkomst till dem via en internetansluten dator eller mobiltelefon. Du påbörjar en inspelning med ett enkelt knapptryck. Inspelningar kan också schemaläggas, och naturligtvis spelas larm in automatiskt. Vid olovlig aktivitet utlöser kameran larm, händelsen spelas in och direktsänds samtidigt till dig eller ditt vaktbolag. Sekunderna före larmet sparas också. Ditt val av abonnemang avgör hur många kameror du kan koppla till tjänsten, högsta antalet sparade inspelningar du får fjärrlagra och hur länge dina inspelningar sparas.

Vid larm ger Safe-i dig möjligheten att själv få se den direktsända eller inspelade händelsen, via dator eller smartmobil. Du kan därmed själv avgöra vad rätt åtgärd är, och du slipper betala för utryckningar på falska larm. Du kan närsomhelst logga in och se dina kamerors direktsändningar.

Kom igång – direkt!

Du behöver en Safe-i-kamera från Axis, ström och en internetanslutning för att komma igång. Ingen ytterligare hårdvara – inte ens en dator – krävs på plats! HVR-tjänstens programvara ligger centralt. Du behöver varken ladda ner eller uppgradera den. När din kamera är registrerad, kopplar den automatiskt upp sig mot Safe-i:s servrar, oavsett var du ansluter kameran till internet. Om du flyttar kameran

Direkt i mobilen

Med appen får du tillgång till dina inspelade larm och direktsändningar direkt i smartmobilen.hur_funkar_det